Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Trung Giã

Ớt tươi

8.000₫

Đậu cove

7.000₫

Cà rốt

11.000₫

Cà tím

11.000₫

Cà pháo

7.000₫

Cà chua

13.000₫

Bí xanh

22.000₫

Bầu

22.000₫

Rau ngót

7.000₫

Rau lang

7.000₫

Rau dền

7.000₫

Mồng tơi

7.000₫

Rau đay

7.000₫

Cải xanh

7.000₫

Cải chip

7.000₫

Sản phẩm đã xem

Gọi ngay